Eurocom.nl heeft vertegenwoordigingen in diverse commissies om de kwaliteit van (het leveren van) therapeutische elastische kousen in Nederland hoog te houden/ te verbeteren. Hieronder zijn de vertegenwoordigingen opgesomd.

DCOP
Eurocom.nl is vertegenwoordigd in commissies van de DCOP. 
De Dutch College of Phlebology is een vereniging is met het doel de zorg voor de patiënt met veneuze pathologie in de breedste zin van het woord waar mogelijk te verbeteren met aandacht voor vakinhoudelijke kennisoverdracht, beroeps- en patiëntenbelangen expliciet in Nederland.

SEMH
Eurocom.nl is vertegenwoordigd in de Raad van Advies TEK. 
De SEMH is de Nederlandse erkenningsregeling voor leveranciers van medische hulpmiddelen, waaronder compressie hulpmiddelen. De eisen zijn geformuleerd door vertegenwoordigers van de betrokkenen in de markt.

Centrum voor Certificatie
Eurocom.nl is vertegenwoordigd in de Commissie Accreditatie van het Centrum voor Certificatie.
Het Centrum voor Certificatie is de toetsende instantie van leveranciers van medische hulpmiddelen en de therapeutische elastische kousen op de Lijst van Bernink. Hiernaast accrediteert het Centrum voor Certificatie cursussen op het gebied van therapeutische elastische kousen.

Fabrikanten en importeurs
De Nederlandse fabrikanten en importeurs zijn vertegenwoordigd in Eurocom.nl en conformeren zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en aan de eisen die het stelt aan de therapeutische elastische kousen.

Meer informatie over de aangesloten fabrikanten en importeurs kunt u hier vinden.