Lijst van Bernink – Eisen aan fabrikanten/distributeurs

Fabrikanten/distributeurs van Therapeutische elastische kousen moeten voldoen aan de volgende toelatingscriteria

  1.  ISO-certificering: De kwaliteit van productie én distributie (verkoop, marketing) dient geborgd te zijn volgens ISO-9001 2008 of een gelijkwaardige, internationaal erkende norm.
  2. Klachtafhandeling: De fabrikant/distributeur dient in Nederland over een klachtenregeling te beschikken. Deze regeling dient transparant en opvraagbaar te zijn.
  3. Verkoop- en leveringsvoorwaarden: De fabrikant/distributeur dient te beschikken over transparante verkoop- en leveringsvoorwaarden
  4. Gedragscode: De fabrikant/distributeur onderschrijft de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en past deze actief toe
  5. Educatie: De fabrikant/distributeur vervult een actieve rol in educatie middels het (doen) ontwikkelen en uitvoeren van bij- en nascholing op het gebied van compressietherapie.
  6. Hulpmiddelenkompas: De fabrikant/distributeur erkent het Hulpmiddelenkompas Therapeutische Elastische Kousen als de state of the art van compressietherapie middels kousen in Nederland.
  7. Wetenschappelijk onderzoek: De fabrikant/distributeur stimuleert wetenschappelijk onderzoek