Lijst van Bernink – achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie over de Lijst van Bernink

De behandeling van veneuze en lymfatische aandoeningen door middel van compressietherapie kent in Nederland een lange traditie. Het toepassen van elastische kousen is een niet weg te denken onderdeel van adequate compressietherapie. De effectiviteit van goede elastische kousen is onomstreden. Niet voor niets heten deze medische hulpmiddelen daarom in het Nederlands: Therapeutische Elastische Kousen.

Al vele jaren kennen we in Nederland de zogenaamde Lijst van Bernink, een initiatief van de heer Bernink dat later is voortgezet door Fitek. In latere jaren werd de lijst uitgebracht door KBOH. Vanaf 2006 is de lijst weer uitgegeven door Fitek, waarbij de kwaliteitsnormeringen zijn uitgebreid met kwaliteitsaspecten ten aanzien van het handelen van producenten/distributeurs. In de voorliggende versie – uitgebracht door CompNed – is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen opgenomen.

In de lijst van Bernink gaat het naast het benoemen en categoriseren van producten met een bewezen hoogwaardige kwaliteit, ook om de kwaliteit van handelen van de producent/distributeur met betrekking tot het gehele voortbrengingsproces. Hier kunt u de kwaliteitscriteria die aan producten en producenten/distributeurs worden gesteld nalezen.

Naar het oordeel van CompNed is het belang van de lijst groot, omdat hiermee een overzicht gegeven wordt van beschikbare producten met een vastgesteld kwaliteitsniveau. CompNed weet zich daarin gesteund door verzekeraars, patiëntenkoepels, borgverleners en de SEMH die de lijst steeds hebben ondersteund.

De wereld van hulpmiddelen – en dus ook van Therapeutische Elastische Kousen – is continu aan verandering onderhevig. De lijst van Bernink beoogt relevante veranderingen steeds zo spoedig mogelijk in zich op te nemen. De lijst wordt daarom frequent volledig herzien.