Bestuur

Het bestuur van CompNed is samengesteld uit fabrikanten en importeurs van compressiehulpmiddelen in Nederland. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen.

De heer T. Piscaer (voorzitter)
Onafhankelijk

De heer J. van Dongen
Namens Juzo Benelux

De heer P. Roest (penningmeester)
Namens medi Nederland

De heer M. Minderhout
Namens Varodem

De heer M. Schmidt
Namens Proflebo

Mevrouw L. Krommenhoek
Namens Ofa Nederland

De heer D. van Eeckhout
Namens Bauerfeind

Ondersteuning van het bestuur:
De heer R. Ungerer (ambtelijk secretaris)
De heer R. Bot (adviseur)