Eurocom.nl is de branchevereniging van Nederlandse fabrikanten en importeurs van therapeutische elastische kousen en compressiehulpmiddelen.

De stichting heeft de volgende doelen:
–  De kwaliteit en verstrekking van therapeutische elastische kousen te bevorderen en te waarborgen;
–  De kwaliteit van therapeutische elastische kousen te waarborgen door deze minimaal te laten voldoen aan de door de Europese Commissie gestelde eisen;
–  De belangen te behartigen van fabrikanten en importeurs van therapeutische elastische kousen.

De doelen worden op de volgende wijze bereikt:
–  Door overleg en samenwerking tussen de overheid, financiers van de gezondheidszorg, organisaties van afnemers en hiervoor bedoelde producenten en importeurs te bevorderen;
–  Door wetenschappelijk onderzoek op het gebied van therapeutische elastische kousen te stimuleren en investeren
–  Door ondersteunen van de Lijst van Bernink

Samenstelling bestuur:
De heer P. Roest (penningmeester) (namens medi Nederland)
Mevrouw L. Krommenhoek (namens Ofa Nederland)
De heer J. van Dongen (namens JUZO Benelux)
De heer M. Minderhout (namens Varodem)
De heer M. Schmidt (namens Proflebo)
De heer Van Eeckhout (namens Bauerfeind)
De heer R. Dekker (Namens Thuasne Benelux)

De heer R. Bot is als adviseur verbonden aan CompNed.
De heer R. Ungerer is als ambtelijk secretaris verbonden aan de stichting (namens Centrum voor Certificatie)

Samenstelling PIC werkgroep:
De heer P. Roest (namens medi Nederland)
De heer J. van Dongen (namens JUZO Benelux)
De heer M. Minderhout (namens Varodem)
De heer M. van Eesteren (namens Thuasne Benelux)