CompNed heeft vertegenwoordigingen in diverse commissies om de kwaliteit van (het leveren van) therapeutische elastische kousen in Nederland hoog te houden/ te verbeteren. Hieronder zijn de vertegenwoordigingen opgesomd.

DCOP
De Dutch College of Phlebology is een vereniging is met het doel de zorg voor de patiënt met veneuze pathologie in de breedste zin van het woord waar mogelijk te verbeteren met aandacht voor vakinhoudelijke kennisoverdracht, beroeps- en patiëntenbelangen expliciet in Nederland. CompNed is vertegenwoordigd in commissies van DCOP.

SEMH
De SEMH is de Nederlandse erkenningsregeling voor leveranciers van medische hulpmiddelen, waaronder compressie hulpmiddelen. De eisen zijn geformuleerd door vertegenwoordigers van de betrokkenen in de markt. CompNed is vertegenwoordigd in de Raad van Advies TEK.

Centrum voor Certificatie
Het Centrum voor Certificatie is de toetsende instantie van leveranciers van medische hulpmiddelen en de therapeutische elastische kousen op de Lijst van Bernink. Hiernaast accrediteert het Centrum voor Certificatie cursussen op het gebied van therapeutische elastische kousen. CompNed is vertegenwoordigd in de Commissie Accreditatie van het Centrum voor Certificatie.

Fabrikanten en importeurs
De Nederlandse fabrikanten en importeurs zijn vertegenwoordigd in CompNed en conformeren zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen en aan de eisen die het stelt aan de therapeutische elastische kousen.