CompNed heeft diverse gremia om haar doelstellingen te verwezenlijken. Elk gremium vervult een taak in het bereiken van de doelstellingen.

Beleid
Het bestuur van CompNed bepaalt het beleid dat erop gericht is om de doelstellingen te bereiken:
–  De kwaliteit en verstrekking van therapeutisch elastische kousen te bevorderen en te waarborgen;
–  De kwaliteit van therapeutisch elastische kousen te waarborgen door deze minimaal te laten voldoen aan de door de Europese Commissie gestelde eisen;
–  De belangen te behartigen van fabrikanten en importeurs van therapeutische elastische kousen.

Bevorderen kwaliteit
CompNed beschikt over werkgroepen die elk op hun eigen terrein  diverse onderwerpen behandelen om de kwaliteit te bevorderen.
– Werkgroep TEK
– Werkgroep verbandkousen
– Werkgroep aantrekhulpmiddelen
– Werkgroep overige textiele compressiehulpmiddelen

Samenstelling bestuur:
De heer T. Piscaer (voorzitter)
De heer J. Voerman (secretaris) (namens BSN Medical)
De heer P. Roest (penningmeester) (namens medi Nederland)
De heer R. Bot en M. Windt (namens Lohman & Raucher)
De heer J. van Dongen (namens JUZO Benelux)
Mevrouw. C.J. Krommenhoek (namens Ofa Nederland)
De heer M. Minderhout (namens Varodem)

De heer R. Ungerer is als ambtelijk secretaris verbonden aan de stichting (namens Centrum voor Certificatie)

Samenstelling PIC werkgroep:
De heer T. Piscaer (voorzitter)
De heer J. Voerman (namens BSN Medical)
De heer P. Roest (namens medi Nederland)
De heer J. van Dongen (namens JUZO Benelux)
De heer M. Minderhout (namens Varodem)
De heer M. van Eesteren (namens Thuasne Benelux)