CompNed heeft diverse gremia om haar doelstellingen te verwezenlijken. Elk gremium vervult een taak in het bereiken van de doelstellingen.

Beleid
Het bestuur van CompNed bepaalt het beleid dat erop gericht is om de doelstellingen te bereiken:
–  De kwaliteit en verstrekking van therapeutisch elastische kousen te bevorderen en te waarborgen;
–  De kwaliteit van therapeutisch elastische kousen te waarborgen door deze minimaal te laten voldoen aan de door de Europese Commissie gestelde eisen;
–  De belangen te behartigen van fabrikanten en importeurs van therapeutische elastische kousen.

Bevorderen kwaliteit
CompNed beschikt over de volgende 4 werkgroepen die elk op hun eigen terrein  diverse onderwerpen behandelen om de kwaliteit te bevorderen.
– Werkroep TEK
– Werkgroep verbandkousen
– Werkgroep aantrekhulpmiddelen
– Werkgroep overige textiele compressiehulpmiddelen

Lijst van Bernink
De toetsingen van de Therapeutische elastische kousen ten behoeve van de Lijst van Bernink wordt uitgevoerd door de onafhankelijke certificerende instelling Centrum voor Certificatie.