Bestuur

Het bestuur van CompNed is samengesteld uit fabrikanten en importeurs van compressiehulpmiddelen in Nederland. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen.

De heer T. Piscaer (voorzitter)
Onafhankelijk

De heer R. Bot en de heer M. Windt
Namens Lohman & Raucher

De heer J. van Dongen
Namens Julius Zorn GmbH (Juzo)

Mevrouw. C.J. Krommenhoek
Namens Ofa Nederland

De heer P. Roest (penningmeester)
Namens medi Nederland

De heer J. Voerman (secretaris)
Namens BSN Medical

De heer M. Minderhout
Namens Varodem

De heer R. Ungerer (ambtelijk secretaris)
Onafhankelijke: Centrum voor Certificatie