CompNed is de branchevereniging van Nederlandse fabrikanten en importeurs van therapeutische elastische kousen.

De stichting heeft de volgende doelen:
–  De kwaliteit en verstrekking van therapeutisch elastische kousen te bevorderen en te waarborgen;
–  De kwaliteit van therapeutisch elastische kousen te waarborgen door deze minimaal te laten voldoen aan de door de Europese Commissie gestelde eisen;
–  De belangen te behartigen van fabrikanten en importeurs van therapeutische elastische kousen.

De doelen worden op de volgende wijze bereikt:
–  Door overleg en samenwerking tussen de overheid, financiers van de gezondheidszorg, organisaties van afnemers en hiervoor bedoelde producenten en importeurs te bevorderen;
–  Door wetenschappelijk onderzoek op het gebied van therapeutisch elastische kousen te stimuleren en investeren
–  Door ondersteunen van de Lijst van Bernink

Samenstelling bestuur:
De heer T. Piscaer (voorzitter)
De heer J. Voerman (secretaris) (namens BSN Medical)
De heer P. Roest (penningmeester) (namens medi Nederland)
De heer R. Bot en M. Windt (namens Lohman & Raucher)
De heer J. van Dongen (namens JUZO Benelux)
Mevrouw. C.J. Krommenhoek (namens Ofa Nederland)
De heer M. Minderhout (namens Varodem)

De heer R. Ungerer is als ambtelijk secretaris verbonden aan de stichting (namens Centrum voor Certificatie)

Samenstelling PIC werkgroep:
De heer T. Piscaer (voorzitter)
De heer J. Voerman (namens BSN Medical)
De heer P. Roest (namens medi Nederland)
De heer J. van Dongen (namens JUZO Benelux)
De heer M. Minderhout (namens Varodem)
De heer M. van Eesteren (namens Thuasne Benelux)