CompNed is de branchevereniging van Nederlandse fabrikanten en importeurs van therapeutische elastische kousen.

De stichting heeft de volgende doelen:
–  De kwaliteit en verstrekking van therapeutisch elastische kousen te bevorderen en te waarborgen;
–  De kwaliteit van therapeutisch elastische kousen te waarborgen door deze minimaal te laten voldoen aan de door de Europese Commissie gestelde eisen;
–  De belangen te behartigen van fabrikanten en importeurs van therapeutische elastische kousen.

De doelen worden op de volgende wijze bereikt:
–  Door overleg en samenwerking tussen de overheid, financiers van de gezondheidszorg, organisaties van afnemers en hiervoor bedoelde producenten en importeurs te bevorderen;
–  Door wetenschappelijk onderzoek op het gebied van therapeutisch elastische kousen te stimuleren en investeren
–  Door ondersteunen van de Lijst van Bernink